Kalevalaiseksi jäsenkorjaajaksi opiskelu

Mitä opiskelun aikana tapahtuu?

Peruskurssi

Kaikki on uutta ja ihmeellistä

Ensimmäinen vuosi käytetään perusotteiden, etenemisjärjestyksen ja hoitomuodon filosofian sisäistämiseen.

Hoidot tehdään koulutuksissa opiskelijoiden kesken ja opiskelijat tekevät kurssiviikon-loppujen välillä harjoitushoitoja perheen-jäsenille, kavereille, työkavereille ja tutuille.

Ensimmäinen vuosi koostuu neljästä lähikoulutusviikonlopusta ja tavoitteena on tehdä 60 hyväksyttyä harjoitushoitoa.

Jatkokurssi

Lisää lihaa luiden päälle

Toisena vuonna aloitetaan hoitamaan hoidettavaa oireiden perusteella ja yritetään päätellä, mistä oireet johtuvat.

Hoidoissa korostetaan tekemisen tarpeellisuutta eli tehdään ne asiat, jotka hyödyttävät hoidettavaa. Harjoitushoitojen tekemistä jatketaan, mutta nyt asiakaskuntaa voidaan laajentaa esimerkiksi markkinoinnilla.

Toinen opiskeluvuosi koostuu neljästä lähikoulutusviikonlopusta ja tavoitteena on tehdä 120 hyväksyttyä harjoitushoitoa.

Seurantajakso

Kisällinä näyttökokeeseen

Kolmannen vuoden aloittanut opiskelija saa kisällinä yhteystietonsa Kansanlääkintä-seuran osaajaluetteloon, mikäli niin haluaa.

Kisällivuonna laajennetaan näkemystä hoitomuodon toiminnasta ja keskitytään tekemään hoidot teknisesti oikein, asiakasta kuunnellen. Kolmas vuosi koostuu  viidestä lähikoulutus-viikonlopusta ja  tavoitteena on tehdä 120 hyväksyttyä harjoitushoitoa.

Kolmannen vuoden viimeinen viikonloppu on pyhitetty näyttökokeelle. Hyväksytyn näyttökokeen ja 300 hyväksytyn harjoitushoidon jälkeen saa käyttää kalevalainen jäsenkorjaaja -nimikettä.

Täydennyskoulutukset

Matka jatkuu edelleen

Kalevalainen jäsenkorjaaja-nimikkeen käyttöoikeuden säilyttämiseksi osaajan on osallistuttava Kansanlääkintäseuran järjestämille täydennyskoulutuksille vähintään joka toinen vuosi.