Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Aaltokorjaamo. Y-tunnus: 1893371-4. Korkeemäenkatu 3, 37100 Nokia.

2. Yhteyshenkilö

Yhteyshenkilö on Rami Aalto ( rami (ät) aaltokorjaamo.fi ).

3. Rekisterin nimi

Aaltokorjaamon ajanvarauksen asiakasrekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakasrekisteriä käytetään asiakkaiden hoitoaikojen varaamiseen verkkosivuilta. Varauspalvelun tuottaa ulkopuolinen palveluntarjoaja Bondi Blue Oy Y-tunnus: 2140030-2 heidän Vello-nimisellä palvelutuotteella.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sijaitsee Vellon tarjoamassa palvelussa. Sinne tallentuu asiakkaasta seuraavat tiedot:

  • Nimi

  • Sähköpostiosoite

  • Puhelinnumero

  • Varattu aika

  • Varauksen lisätiedot (mikäli annettu)

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Hoitoaikaa varatessa asiakkaasta tallennetaan yllämainitut tiedot ulkopuolisen palveluntarjoajan palveluun. Nämä tiedot antaa asiakas. Muussa tapauksessa käyttäjästä ei kerätä henkilötietoja. Verkkosivuilla ei käytetä evästeitä (cookies) sivujen kävijäliikenteen seuraamiseksi.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietojen käsittelemisessä käytettävät palvelimet ja muut tekniset apuvälineet ovat rekisterinpitäjän käyttämän ulkopuolisen palveluntarjoajan omistuksessa ja hallinnassa.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Ulkopuolisen palveluntarjoajan käyttämä palvelin voi sijaita EU:n tai ETA:n ulkopuolella.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Ulkopuolisen palveluntarjoajan käyttämä palvelin on suojattu palomuurein ja salasanoin eikä salasanoja tallenneta selkokielisinä palvelimelle. Palvelin sijaitsee lukitussa tilassa. Aaltokorjaamon asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ja asiakastietojen muuttamiseen on oikeutettu vain kohdassa 2 mainittu yhteyshenkilö tai rekisterinpitäjän toimeksiannosta ja lukuun toimivien yrityksien työntekijät. Tietoja kerrotaan tai luovutetaan ulkopuolisille vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, kuten asiakkaan omasta pyynnöstä tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä.

10. Tarkastusoikeus

Palvelun käyttäjällä on henkilötietolain 26 §:n mukaan oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu tai ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. Rekisterinpitäjän on samalla ilmoitettava rekisteröidylle rekisterin säännönmukaiset tietolähteet sekä, mihin rekisterin tietoja käytetään ja säännönmukaisesti luovutetaan.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Palvelun käyttäjä voi vaatia itseään koskevan tiedon korjaamista lähettämällä rekisterinpitäjälle kirjallisen ja allekirjoitetun vaatimuksen. Käyttäjä voi pyytää myös itseä koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä.